Service


“Better safe than sorry” – Het Asecos veiligheidsconcept

Brandveiligheidsopslagkasten voorkomen een oncontroleerbare uitbreiding van een calamiteit bij brand. Daarom moeten brandveiligheidskasten regelmatig gecontroleerd worden om altijd volledig functioneel te zijn.

Het nieuwe Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op arbeidsplaatsen legt op dat beschermingsmiddelen tegen brand minstens 1 maal per jaar moeten gecontroleerd worden, artikel 23. Hier vallen de brandveiligheidsopslagkasten onder. Het KB vindt U onderaan deze pagina.

Alter-eco biedt een onderhoud op de Asecos veiligheidskasten aan. Wij controleren alle onderdelen en functies die voor het veilig functioneren van uw brandveiligheidsopslagkasten noodzakelijk zijn. Bij reparatie of vervanging worden alleen originele onderdelen gebruikt.
Op deze manier staat u wettelijk aan de veilige kant.

Iedere veiligheidskast wordt voorzien van een individueel controlerapport. Tijdens de veiligheidstechnische keuring worden eventueel geconstateerde gebreken schriftelijk in het bij de kast behorende rapport vastgelegd. Dit rapport wordt u na elke controle toegestuurd. Het trapport bevat een checklist van alle onderdelen die moeten worden gecontroleerd en dient tegelijk als historisch overzicht van alle jaarlijkse controlebeurten.
Daarmee staat u wettelijk aan de veilige kant.

Meer info vindt U in de online cataloog vanaf pagina 356.

Indien u vragen heeft aarzel dan niet ons te contacteren.


KB 28-03-2014 (Brandpreventie op arbeidsplaatsen)
KB 30-08-2013